Znanstveni rad - Prethodno/kratko priopćenje
SVOJSTVA MJEŠAVINA ZA IZRADU NEVEZANIH NOSIVIH SLOJEVA S DODATKOM RECIKLIRANOG ASFALTA

Domitrović, Josipa; Rukavina, Tatjana; Dimter, Sanja (2016)