Arhivska glazbena građa Vukovarskog franjevačkog samostana
Arhivska glazbena građa Vukovarskog franjevačkog samostana
Brankica Ban
Susret sa župnikom, paterom Ivicom Jagodićem, dogodio se u utorak, 16. srpnja 2010. godine (u 11 sati) u župnoj crkvi sv. Filipa i Jakova u Vukovaru. Istraživanjem glazbene povijesti Vukovara do sada su se bavili muzikolozi L. Šaban i Z. Blažeković, zatim pateri P. Cvekan, V. Frkin (provincijski knjižničar), B. I. Horvat (knjižničar samostana, pok.) te gvardijan p. Gordan Propadalo, odnosno, Mato Batorović (muzejski tehnničar). Građa je vraćena iz Srbije posredstvom...
Društveni, ekonomski, vjerski i kulturni odnosi u dubrovačkim kolonijama u Bosni u 15. stoljeću
Društveni, ekonomski, vjerski i kulturni odnosi u dubrovačkim kolonijama u Bosni u 15. stoljeću
Tamara Alebić
Privučeni poslovnim prilikama, posebice trgovinom, Dubrovčani odlaze u Bosnu te u značajnim rudarskim i trgovačkim mjestima formiraju svoje kolonije u kojima borave duže ili kraće vrijeme. U nekima od njih Dubrovčani se počinju pojavljivati već u drugoj polovici 14. stoljeća, dok su puni intenzitet doživjeli u prvoj polovici 15. stoljeća. Značajno je da su se pojedini Dubrovčani u nekim kolonijama pojavljivali i istodobno. Srebrenica i Zvornik, kao i ostale dubrovačke...
Franjevačke knjižnice Slavonije – ishodišta hrvatskoga školskog knjižničarstva
Franjevačke knjižnice Slavonije – ishodišta hrvatskoga školskog knjižničarstva
Tamara Zadravec
Školskom knjižničarstvu, prema znakovitom obuhvatu utjecaja na korisnike, zasigurno pripada značajno mjesto unutar profesije. Slijedom te činjenice za očekivati je da su znanstvenici i teoretičari struke uvelike uspjeli razriješiti oprjeke i predrasude koje su u prošlosti postojale, no unatoč tomu one su ipak uočljive i danas. Razlog je tomu, smatra se, izostanak jasnoga definiranja područja rada školskoga knjižničara odnosno školskoga knjižničarstva kao struke. Školski...
Izlazna mobilnost profesionalnih nogometaša Republike Hrvatske u članicama Europske unije-ekonomska i pravna dimenzija
Izlazna mobilnost profesionalnih nogometaša Republike Hrvatske u članicama Europske unije-ekonomska i pravna dimenzija
Ivan Zeko-Pivač
Sport, gledan kroz prizmu nogometa u Republici Hrvatskoj, nije de lege lata u potpunosti usklađen s acquis communautaireom jer nacionalno na uštrb nadnacionalnog prava implementira, ocjenjujemo, diskriminatorne odredbe. Naime, europsko radno pravo imanentno profesionalnim nogometašima kao radnicima u suštini ne smatra (ne bi trebalo smatrati) prihvatljivim omogućavanje nacionalnih ograničenja slobodi kretanja radnika kao jednoj od temeljnih sloboda Europske unije. Migracije, odnosno...
Kulturni aspekti europske medijske politike – posljedice na medijski sustav Republike Hrvatske
Kulturni aspekti europske medijske politike – posljedice na medijski sustav Republike Hrvatske
Marina Đukić
Doktorska disertacija "Kulturni aspekti europske medijske politike – posljedice na medijski sustav Republike Hrvatske" bavi se ključnim utjecajima implementacije europske medijske politike u hrvatskom medijskom sustavu, s težištem na javno emitiranje, na kulturni podsustav Hrvatske. U doktorskoj disertaciji se polazi od toga da je definitivni profil europske medijske politike, premda artikuliran pod snažnim utjecajem globalnih korporativno-komercijalnih interesa, određen još uvijek...
Odvjetništvo kao poduzetništvo
Odvjetništvo kao poduzetništvo
Daša Panjaković Senjić
Doktorska disertacija se fokusira na poduzetništvo u odvjetništvo te potvrđuje polaznu glavnu hipotezu kako je odvjetništvo poduzetništvo jer se u odvjetničkoj profesiji sjedinjuju ekonomske, psihološke i sociološke funkcije poduzetništva.Prema rezultatima provedenog empirijskog istraživanja odvjetnici se suočavaju sa sličnim problemima kao poduzetnici u svojoj ekonomskoj funkciji, pokazuju slične osobne karakteristike te funkcioniraju u kompleksnom društvenom okruženju koje...
Optimiziranje procesa stvaranja i raspolaganja znanjem kao uvjet ekonomskog razvoja
Optimiziranje procesa stvaranja i raspolaganja znanjem kao uvjet ekonomskog razvoja
Jadranka Stantić
U suvremenim uvjetima poslovanja interakcija znanja i gospodarskog razvoja ključni je uvjet koji razlikuje razvijene, inovativne i bogate države i regije od manje razvijenih država i regija. Uspješna budućnost gospodarstva veže se za pojmove društva znanja i gospodarstva temeljenog na znanju. Znanje se stvara u znanstvenoj zajednici, dok konkurentnost gospodarstva ovisi o primjeni znanja. U cilju valorizacije znanstvenog istraživanja na tržišu i komercijalizacije znanstvenog...
Pamćenje grada i dokument u digitalno doba: baštinska građa Župe sv. Mihaela arkanđela u Osijeku
Pamćenje grada i dokument u digitalno doba: baštinska građa Župe sv. Mihaela arkanđela u Osijeku
Hrvoje Mesić
Kulturno pamćenje u trenutcima ugroze čovjekove i/ili civilizacijske opstojnosti može sačuvati osobni ili kolektivni identitet. Grad, urbani prostor identiteta pojedinca ili skupine, prepoznat je svojim sjećanjem. Kolektivno iskustvo urbanog prostora upisuje svoj identitet u arhivsku građu. Disertacijom će se istražiti i utvrditi da je arhiv Župe sv. Mihaela arkanđela u Osijeku institucija kolektivnog pamćenja, a njezina građa bit će označena baštinskom jer ovjerava istinitost...
Radne migracije državljana trećih država u EU: pravni okvir, problemi i perspektive
Radne migracije državljana trećih država u EU: pravni okvir, problemi i perspektive
Helga Špadina
Doktorski rad analizira pravnu stečevinu EU u području radnih prava koja ostvaruju državljani trećih država na teritoriju Unije. Rad iznosi osnovne odrednice mogućih perspektiva razvoja zajedničkog migracijskog zakonodavstva Unije i najvažnija pravna pitanja koja bi trebala biti obuhvaćena novim mjerama zajedničke migracijske politike. Rad obuhvaća i analizu radnopravnih pitanja relevantnih za radnike migrante koji su posebno izloženi mogućnostima radnog iskorištavanja, kao...
Uloga i značaj korporativne podrške u financiranju kazališta u Republici Hrvatskoj
Uloga i značaj korporativne podrške u financiranju kazališta u Republici Hrvatskoj
Marija Šain
Doktorski rad "Uloga i značaj korporativne podrške u financiranju kazališta u Republici Hrvatskoj" fokusira se na financiranje kazališta putem korporativne podrške koja se najčešće izražava u obliku donacije i sponzorstva. Cilj je rada razumijeti ulogu i značaj korporativne podrške u kojoj se ostvaruje suradnja i partnerstvo poslovnog sektora i kazališta, a koje može imati obostranu korist. Republika Hrvatska je na dnu ljestvice prema postotku proračuna koji se izdvaja za...
Utjecaj samovrednovanja kvalitete rada školskog knjižničara na vrednovanje knjižničarske profesije
Utjecaj samovrednovanja kvalitete rada školskog knjižničara na vrednovanje knjižničarske profesije
Korina Udina
Istraživanje o samovrednovanju kvalitete rada školskih knjižničara nastalo je temeljem potrebe da se promjeni status quo u vrednovanju školsko knjižničarske profesije, temeljem potrebe da se prati smjer i intenzitet promjena u profesiji školskog knjižničara. Disertacijom će se utvrditi postojanje elemenata samovrednovanja kvalitete u radu školskih knjižničara, raspravit će se mogućnost primjene procesa samovrednovanja u knjižničarskoj praksi hipotetičkim modelom,...