disertacija
Ekonomski i kulturološki utjecaj kreativnih industrija na proaktivnost studentske populacije

Marta Borić Cvenić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Doktorska škola