disertacija
Društveni, ekonomski, vjerski i kulturni odnosi u dubrovačkim kolonijama u Bosni u 15. stoljeću

Tamara Alebić (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Doktorska škola