završni specijalistički
Prihvatljivost jela od batata kod djece predškolske i školske dobi

Katica Boban (2009)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za ispitivanje hrane i prehrane
Katedra za kakvoću hrane