završni rad
POtenciometrijska karakterizacija interakcije amiloze i heksadecil - trimitil amonijevog bromida

Natalija Stupar (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za kemiju