Znanstveni rad - Pregledni rad
PREGLED ISPITIVANJA INTERAKCIJE TLA I ARMATURE U ARMIRANOM TLU POKUSOM IZVLAČENJA

Minažek, Krunoslav; Mulabdić, Mensur (2013)