disertacija
Višekriterijski optimizacijski model upravljanja remontom složenih tehničkih sustava

Josip Jukić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za ekonom. i managem. gosp. subjekata