disertacija
Radne migracije državljana trećih država u EU: pravni okvir, problemi i perspektive

Helga Špadina (2013)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Doktorska škola