doctoral thesis
Radne migracije državljana trećih država u EU: pravni okvir, problemi i perspektive

Helga Špadina (2013)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Doctoral studies