završni specijalistički
Procjena prehrambenih navika i pretilost u predadolescenata

Zdravka Nakić (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za ispitivanje hrane i prehrane
Katedra za prehranu