završni rad
Sinteza i karakterizacija kompleksnih spojeva prijelaznih metala s acetilacetonom

Ljiljana Đukić (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za kemiju