završni rad
Potenciometrijsko određivanje anionsko površinski aktivnih tvari pomoću FIA/SIA sustava vlastite izrade

Anita Mihalak (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za kemiju
Zavod za analitičku, organsku i primijenjenu kemiju