Znanstveni rad - Prethodno/kratko priopćenje
METODOLOGIJA IZRADE KOMUNIKATIVNE ANALIZE TROŠKOVA I KORISTI U PROCJENI UTJECAJA NA OKOLIŠ

Čulo, Ksenija; Šandrk Nukić, Ivana (2013)