Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
ČELIČANSKA ZGURA KAO KORISTAN MATERIJAL ZA PROIZVODNJU BETONA

Netinger, Ivanka; Jelčić Rukavina, Marija; Serdar, Marijana; Bjegović, Dubravka (2014)