Znanstveni rad - Prethodno/kratko priopćenje
ANALIZA UTJECAJA PARAMETARA KOLONE VOZILA NA MODELIRANO VRIJEME PUTOVANJA

Ištoka Otković, Irena; Tollazzi, Tomaž; Šraml, Matjaž (2013)