Znanstveni rad - Prethodno/kratko priopćenje
SPEKTRALNE FUNKCIJE OŠTETLJIVOSTI ARMIRANOBETONSKIH OKVIRNIH KONSTRUKCIJA UPORABOM NOVE FORMULE ZA KOEFICIJENT OŠTETLJIVOSTI

Hadzima-Nyarko, Marijana; Morić, Dragan; Španić, Martina (2014)