Znanstveni rad - Prethodno/kratko priopćenje
ISPITIVANJE FIZIKALNO-MEHANIČKIH SVOJSTAVA OPEKE I MORTA POVIJESNIH GRAĐEVINA

Bošnjak-Klečina, Mirjana; Lozančić, Silva (2010)