Znanstveni rad - Pregledni rad
ANALIZA UTJECAJA KARAKTERISTIKA MATERIJALA NA DIMENZIONIRANJE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE

Vukobratović, Niko; Barišić, Ivana; Dimter, Sanja (2017)