Znanstveni rad - Pregledni rad
TRŽIŠNA PRIHVATLJIVOST GRAĐEVINSKOG MATERIJALA S MALIM UDJELOM UGLJIKA – DIO I : MATERIJALI I MOGUĆNOSTI SMANJENJA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Dokšanović, Tihomir; Farkaš, Mario; Njegovanović, Nataša (2012)