Znanstveni rad - Pregledni rad
PRIMJENA „EINSTEINOVE ZAGONETKE“ PRI RJEŠAVANJU PROBLEMA ALOKACIJE GRAĐEVINSKIH STROJEVA

Dasović, Borna; Čorak, Marko; Galić, Mario; Klanšek, Uroš (2016)