specijalistički diplomski stručni
DIMENZIONIRANJE I RASPOREĐIVANJE U PROSTORU ELEMENATA UREĐENJA GRADILIŠTA NA PRIMJERU VISOKE GRAĐEVINE

Petar Vrdoljak (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
Zavod za organizaciju, tehnologiju i menadžment
Katedra za organizaciju i tehnologiju građenja