disertacija
Implementacija Business Intelligence u poduzeća u funkciji poboljšanja njihovih poslovnih rezultata

Ivana Miklošević (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku