disertacija
Upravljanje kvalitetom u sustavu javne nabave na sveučilištima u Republici Hrvatskoj

Damir Šebo (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku