disertacija
Utjecaj ljudskog kapitala na kvalitetu obrazovnog sustava

Anica Vukašinović (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku