završni specijalistički
Primjena marketinga u javnom zdravstvu

Marijana Štivić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku