disertacija
Uloga ravnatelja u stvaranju imidža osnovne škole na primjeru Republike Hrvatske i Republike Makedonije

Ivana Stanić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Doktorska škola