disertacija
Kulturni aspekti europske medijske politike – posljedice na medijski sustav Republike Hrvatske

Marina Đukić (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Doktorska škola