disertacija
Pamćenje grada i dokument u digitalno doba: baštinska građa Župe sv. Mihaela arkanđela u Osijeku

Hrvoje Mesić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Doktorska škola