diplomski rad
Ekspresija kalbindina-D28k i kalretinina u hipotalamusu St3Gal2, St3Gal3 i St3Gal2/3 mišjih modela

Robert Grgac (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju