diplomski rad
UTJECAJ MASOVNOG RAZVOJA PLIVAJUĆE NEPAČKE (Salvinia natans (L.) ALL.) NA SASTAV I BROJNOST FITOPLANKTONA U POPLAVNOM PODRUČJU KOPAČKOG RITA

Ivona Marić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju