No public access
master's thesis
Radio media in urban culture of Osijek

Vinko Pejić (2014)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Department of Cultural studies
Chair in media culture
Metadata
TitleRadijski medij u osječkoj urbanoj kulturi
AuthorVinko Pejić
Mentor(s)Vesnica Mlinarević (thesis advisor)
Abstract
Ovaj se rad u kontekstu urbane kulture grada bavi analizom radijskog medija, odnosno djelovanjem i utjecajem lokalnih radijskih postaja na kulturni i društveni život građana. Brojnost se radijskih postaja početkom devedesetih godina naglo povećala zahvaljujući liberalnijim zakonima koji su ubrzali razvoj hrvatske radiofonije. Uz Radio Osijek, kao najstarija radijska postaja na području grada, tijekom Domovinskog rata, javlja se i Žuta podmornica te postaje još jedan važan izvor informiranja i podizanja morala u trenutcima agresije i raznih pokušaja informativne blokade. Ubrzo potom, temeljem koncesije s radom započinje i Slavonski radio, nakon kojega se na prostoru grada Osijeka pojavljuju Gradski radio i Radio Plus, čime je gradski eter postao bogatiji raznolikošću sadržaja. Koncept urbane kulture dobiva snažno uporište u različitim medijskim politikama koje su uvijek u sinergiji s očekivanjima i potrebama slušatelja zbog kojih se sustavno organiziraju javna događanja na različitim društvenim razinama i tako ih se potiče na aktivno sudjelovanje u životu grada. Zahvaljujući razvoju suvremenih tehnologija, prije svega Interneta, javljaju se nove platforme koje u suvremenom digitalnom društvu otvaraju do sada neviđene mogućnosti i načine djelovanja. Sukladno tomu, s emitiranjem programa započinje i internet-only Radio Mačkamama. Sveukupnost djelovanja ovih medija ima značajan učinak na promicanje urbane kulture, kulture slobodnog vremena kao i svih pozitivnih vrijednosti koje baštini grad Osijek.
KeywordsUrban culture radio popular culture Osijek
Parallel title (English)Radio media in urban culture of Osijek
Committee MembersVesnica Mlinarević (committee chairperson)
Jasmina Lovrinčević (committee member)
Ivica Šola (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Department of Cultural studies
Lower level organizational unitsChair in media culture
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Information and Communication Sciences
Mass Media
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeUniversity graduate interdisciplinary study program in cultural studies; specializations in: Cultural Management, Media Culture, Librarian Science
Study specializationMedia Culture
Academic title abbreviationmag. cult.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2014-07-04
Parallel abstract (English)
This thesis deals with the analysis of the radio media in the urbane culture context, as well as with the activities and the influence of local radio stations in the cultural and social life of the citizens. The size of the radio stations in the early nineties suddenly increased thanks to liberal laws that speeded up the development of Croatian radio broadcasting. With Radio Osijek, as the oldest radio station in the city, during the war, there was also the Yellow Submarine this became another important source of information and raising morale in times of aggression and various attempts of the information blockade. Soon afterwards, on the basis of a concession Slavonski radio began to operate, followed by City Radio and Radio Plus. Thus, the city "ether" became richer with diversity of content. The concept of urban culture gains a strong foothold in various media policies that are always in synergy with the expectations and needs of listeners, and they are systematically encouraged to organize public events on different social levels and to actively participate in the life of the city. Thanks to the development of modern technologies, particularly the Internet, there are new platforms in the modern digital society that open up unseen possibilities and ways of action. Accordingly, Internet-only Radio Mačkamama began with broadcasting in Osijek. The totality of action of these media has a significant impact on the promotion of urban culture, a culture of free time and all the positive values ​​that are a part of the heritage of city of Osijek.
Parallel keywords (Croatian)Urbana kultura radio popularna kultura Osijek
Resource typetext
Access conditionNo public access
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:156:770531
CommitterAnica Zrno