undergraduate thesis
Analysis of electronic power converters in Matlab - SimPowerSystems

Ivan Mijatović (2015)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek
Department of Electromechanical Engineering
Electric Machines and Hybrid Electric Drives Laboratory
Metadata
TitleAnaliza rada elektroničkih energetskih pretvarača u programskom paketu Matlab-SimPowerSystems
AuthorIvan Mijatović
Mentor(s)Krešimir Miklošević (thesis advisor)
Abstract
Energetski pretvarači imaju široku primjenu u današnjem vremenu, a sastoje se od niza elektroničkih elemenata i sklopova energetske elektronike. Obično sadrže tiristore koje izvršavaju upravljanje u kvadrantima pa se prema broju tiristora može odrediti i stupanj složenosti pretvarača, tj. način njegova rada. Za veće snage, umjesto tiristora, koristi se elektronički element trijak. Energetski pretvarači mogu biti istosmjerni i izmjenični, pri čemu se izmjenični dijele na jednofazne i trofazne. U radu se daje uvid u teorijske značajke energetskih, elektroničkih pretvarača te se prikazuje topologija energetskih pretvarača uz prikazivanje valnih oblika. U sklopu programa Matlab nalaze se gotovi modeli energetskih pretvarača, stoga se prikazuju i opisuju tri odabrana te njihovi valni oblici struje opterećenja te napona pretvarača. Također izvršava se usporedba valnih oblika iz teorijskih postavki i iz gotovoga modela. Na kraju rada nalaze se zadatci koju su vezani za praksu elektrotehnike gdje se primjenjuju energetski pretvarači
KeywordsElectrotechnics transformers Matlab waveforms power voltage DC/DC transformer DC/AC transformer
Parallel title (English)Analysis of electronic power converters in Matlab - SimPowerSystems
Committee MembersKrešimir Miklošević (committee chairperson)
Željko Špoljarić (committee member)
Venco Ćorluka (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek
Lower level organizational unitsDepartment of Electromechanical Engineering
Electric Machines and Hybrid Electric Drives Laboratory
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Electrical Engineering
Power Engineering
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeProfessional study programme of Electrical Engineering; branch Power Engineering
Study specializationbranch Power Engineering
Academic title abbreviationbacc.ing.el.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-10-05
Parallel abstract (English)
Energetic transformers have wide usage nowadays and consist of series of electronic elements and energetic electronic frames. They usually include thyristors which perform management in quadrants, so according to the number of thyristors, it is possible to define stage of transformer's complexity, i.e. its mode. For more power, instead of thyristors, electronic element called triac is used. Energetic transforms can be DC and AC. AC is divided into single-phased and three-phased. This works shows theoretical features of energetic, electronic transformers. It also shows topology of energetic transformers, along with display of waveforms. Program, called Matlab, includes finished models of energetic transformers. Therefore, it shows and depicts three chosen models and their waveforms. It also compares waveforms described in theoretical settings and the ones from the model. At the end of this work, there are tasks connected to practice where energetic transformers are applied
Parallel keywords (Croatian)Elektrotehnika pretvarači Matlab valni oblici struja napon DC/DC pretvarač DC/AC izmjenjiva
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:624362
CommitterAnka Ovničević