Majić, Marina: Potenciometrijska karakterizacija interakcije amiloze i dodecil-trimetil amonijevog bromida

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja