Pavić, Doroteja: Potenciometrijska karakterizacija interakcije amiloze i oktadecil – trimetil amonijevog bromida

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja