završni rad
STLAČENI PRIRODNI PLIN (CNG) KAO GORIVO ZA MOTORE SUI

Mihael Vuković (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu