završni rad
RJEŠAVANJE OPTIMIZACIJSKIH KVANTITATIVNIH MODELA POMOĆU MATLAB-A I MS EXCEL-A

Dajana Kovačević (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu