disertacija
Uloga unosa selenija hranom u etiologiji endemske nefropatije

Tomislav Klapec (2001)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za ispitivanje hrane i prehrane
Katedra za prehranu