završni specijalistički
HACCP sustav u pogonu za preradu mlijeka

Goran Zagrajšek (2008)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za prehrambene tehnologije
Katedra za mljekarstvo