završni specijalistički
Utjecaj različitih antioksidansa i biljnih ekstrakata na stabilnost žitarica za doručak

Maja Sajdl (2013)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za prehrambene tehnologije
Katedra za tehnologiju ugljikohidrata