diplomski rad
Dizajn i sinteza nekih sulfida na bazi 7-hidroksikumarina

Ana Krisla (2011)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju
Katedra za kemiju i ekologiju