diplomski rad
Utjecaj navodnjavanja na urod i kvalitetu zrna hibrida kukuruza

Marijana Nol (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Bilinogojstvo