diplomski rad
Utjecaj pH hranjive podloge na rast gljive Sclerotium cepivorum

Goran Šuman (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Zaštitu bilja