diplomski rad
Utjecaj mikrobiološke aktivnosti na pristupačnost organskog fosfora u tlu

Sanja Juzbašić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Agroekologiju