diplomski rad
UTJECAJ TEMPERATURE I pH PODLOGE NA RAST GLJIVE BOTRYTIS CINEREA

Ana-Marija Damjanović (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Zaštitu bilja