diplomski rad
UTJECAJ RANE DEFOLIJACIJE NA NEKE KVANTITATIVNE I KVALITATIVNE PARAMETRE KULTIVARA CABARNET SAUVIGNON (Vitis vinifera L.) U VINOGORJU BARANJA U 2013. GODINI

Ivana Skoko (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Bilinogojstvo