diplomski rad
Vremenske varijacije koncentracija atmosferskih polutanata u Parku pripode Kopački rit.

Lea Mandić (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za kemiju