diplomski rad
Razvoj metode za određivanje amilaza u sladu direktnom potenciometrijom

Maja Karnaš (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za kemiju