diplomski rad
Sinteza sulfimidnih i sulfoksimidnog derivata benzo[b]tiofena

Tatjana Nikolić (2012)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za kemiju