završni rad
Potenciometrijsko određivanje kationskih površinskih aktivnih tvari pomoću FIA/SIA sustava vlastite izrade

Tatjana Šafarik (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za kemiju
Zavod za analitičku, organsku i primijenjenu kemiju